[ من با خودم ]

» جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ :: درباره‌ی سیمای یک فرهنگ مدار - گفت و گو با محمدعلی اسلامی ندوشن
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: هنر انقلاب در التهاب
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤ :: نگاهی لغوی به جشن‌واره داستان انقلاب بدون حاشیه‌هایش
» شنبه ٦ دی ۱۳٩۳ :: پیام‌های وایبری چه پیام‌هایی هستند؟
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: نگاهی اجمالی به کارکردهای ارتباطی گالری‌ها
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳ :: مُنتها
» یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳ :: گذشته، حال، آینده
» سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: آرزویی کوچک
» شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: | اسیر جنگیِ صلح |
» سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ :: سربازهای ما
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: نسل کشی عاشقانه
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢ :: گریز
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ :: خونه ی باهار
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢ :: فتوسنتز
» یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢ :: سکوتی به مناسبت بانو ایران درودی
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢ :: نیازهای دموکراتیک مردمی خشن از عشق و قص علی هذا!
» دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ :: چند نقل قول از من و یک کلام از «خودم» که «اعتکاف چشمها» را ن
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢ :: در جهان هر کسی عزیز کسی است*
» شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢ :: عشق عمومی
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ :: 5 - گم شدن در بداهه
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢ :: 4 - صید
» جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ :: اندکی درباره ی محمدزهرایی و چگونگی او شدن
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢ :: 3 - عقوبت
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ :: 2 - آرزو
» یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢ :: 1 - نگرانی
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: سرپرده ی نگاه در آیینه...
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: هنر گام زمان...
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢ :: چیزهایی هست...
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: هر روز، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست*
» جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢ :: جایِ باران
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: واقعه ی بی سند
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: حکایت مفارقت فی بلدیه ی بی باب...
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: خطوط موازی یک عشق
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: آه؛ که اینطور...
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: دلتنگی
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢ :: |عقوبت|
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: |با صد هزار حرف مگو ضجه میزنند|
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: عمران خان صلاحی
» جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: عشق ورزی لای خوک های بدون نُت
» چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱ :: شیهه زیرِ زمین می کشد از اسبی که فرار کرد به خیابان
» یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ :: بر باد
» دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: شکوفه ی شنبلیله
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: "از مادربزرگم به مناسبت تولد پدربزرگ..." یا "نه! این ربطی نداشت&q
» جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: شاید، شعر خوشبختی بخوانیم
» پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: |سردردهای مرموز|
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: .
» جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩ :: اینجا هست، تا من هستم ... انگار
» چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: پایان عشق‌بازی ما این است
» دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦ :: هستم اگر می‌روم...
» پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦ :: همیشه محتاج به نور خورشید
» شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦ :: .
» جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦ :: آغاز رفتن بود
» جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ :: ... پيكر رادي به خاك سپرده شد
» پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: روزي كه نمايشنامه نويسي بي آبرو شد
» یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ :: به نام خدا...
» شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: دعا
» جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦ :: ...
» یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦ :: دويست و شصت و نهمين يادداشت روزانه سال قبل
» شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: گزارشي از نوع نگاه دست اندركاران نشر به جلد كتاب؛
» جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦ :: يادداشت‌هاي مدرسه - 2
» پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: نگاه كن...
» دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: دو مصاحبه با دو نفر براي ۷سنگ
» جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦ :: حافظ فرمايد :
» پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦ :: يادداشت‌های مدرسه ـ ۱
» شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: وقتي «اول شخص مطلق» راوي مي‌شود
» چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦ :: ثبت است بر جريده‌ی عالم دوام ما ...
» شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦ :: «كاش»
» دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ :: عجب فتادن مرد است ...
» چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦ :: تضادهايی که طراحش من شدم ...
» جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦ :: پنج خواب
» یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦ :: تراژدی معکوس
» یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦ :: در مناقب دوست داشتی ديگر ... اما نه ديگر گونه
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: نگاهي به طرح‌هاي واعظي، دبير كل هيئت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور
» یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦ :: مپرس
» یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦ :: شايد
» پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦ :: از ميان نيمه کاره‌های من ...
» شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦ :: در جواب پيامکی ...
» چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦ :: يادداشت پايان
» چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦ :: از مدرسه ...
» شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦ :: مصاحبت ما
» یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ :: ابراهیمی، استاد ادبیات تعلیمیِ کودکان
» دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦ :: که منتهات منم
» جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦ :: نو خسروانی يک من
» یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦ :: ... روزنامه‌نگاري بر لبه‌ تيغ
» دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦ :: در باره‌ی دوستم
» پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦ :: ...
» یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦ :: ما بی چرا زندگانيم ... !
» یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦ :: در باب طرح جلد بر جاده‌های آبی سرخ :
» سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦ :: جلوه ي مصاحبه اي در مصاحبه اي
» یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: بخشی از يک شعر بلند
» پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: بی حوصله
» یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦ :: برای شعری که محصول اينترنت است
» شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦ :: حرف در حرف
» جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦ :: دست خط غريب
» یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦ :: تفسير خواب پنجره...
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ويژه نامه نادر ابراهيمی منتشر شد
» یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: فرصت
» پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦ :: توقف بيجا و حکايت اشنا و بيگانه ...
» یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: آغازی دوباره
» جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: نمی دانم چرا؟
» دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦ :: دل من همی داد گویی گوایی
» چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦ :: دو از سه
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: ديوانه وار از بهار تا بهار
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥ :: پی نوشت‌هايی که به بهانه کشتار نوشته شد... !
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: روزهای تمام شدنی
» جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥ :: سکوت
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: عريان در برابر عشق
» جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥ :: خيالت راحت باشد
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥ :: نامه بی مخاطب
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: يا کاشف الکرب ...
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥ :: چهار برداشت
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: ...
» جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥ :: اعتراف‌های يک سعيد کيائی - به سفارش امير مرزبان
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥ :: يکسال از وقتی ما عزادار شديم گذشت
» یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥ :: ...
» سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: عشق خيابانی
» پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥ :: يادداشتي بر يك پروژه و يك كتاب / لطفا تاريخ نگار مسلمان باشيد
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥ :: ...
» دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥ :: بدليل چشم‌هايش
» پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥ :: ...
» دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥ :: حروف
» جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥ :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: ...
» شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥ :: ...
» چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٥ :: لينک به يک مطلب جدی که شايد در اين وبلاگ ادامه پيدا کند
» یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ :: یادداشت تسلیت
» پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥ :: فرصت
» یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥ :: ویژه نامه ی 7سنگ
» چهارشنبه ٥ مهر ۱۳۸٥ :: ۶ماه بد
» یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: ...
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥ :: دو همهمه از یک اتاق
» یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥ :: دردی ست غير مردن ...
» چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥ :: ... قومی دگر
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: --------------------------------
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ... بی مناسبت اما ... با سکوت هر روزه...
» سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥ :: ...
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: ...
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: هوالعزيز
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: برگی - بهاری - ...
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ :: عکس سه در چهار
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤ :: بيا مرا ببر ای عشق با خودت به سفر
» چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: هوالعزيز
» شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤ :: عجيب واقعه ای و غريب حادثه ايست
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: هوالعزيز
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤ :: هوالعزيز
» جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤ :: چند نا گفته
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤ :: و چهل روز ... گذشت؟
» چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤ :: غزل بانو ...
» دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤ :: يادش گرامی..
» یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤ :: آن روز که رفت...
» شنبه ۳ دی ۱۳۸٤ :: نامه::.
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤ :: می رفتی...
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤ :: نذری
» یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤ :: بگو چطور بگويم
» دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤ :: ...
» جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤ :: جايی برای رفتن نبود.
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤ :: چيزی نمانده به جز اين رباعی
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤ :: بدون شرح
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: ::رستگاری::
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٤ :: کتاب
» سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤ :: سلام. گرچه دير
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳۸٤ :: برای تو که بهار بوی تو را...
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ :: ...خلوت نشين دوش به ميخانه شد!
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤ :: لطفا اين مطلب را داخل پرانتز بخوانيد
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤ :: اشک های تو بغض های من
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤ :: ... و بمجدک الذی ظهر علی طور سيناء
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤ :: Ill note you in my book of memory
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شد شد - نشد نشد.
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: فردوسی پس از مرگ.
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: اما آغوش های بازی که برای هيچ می بنديم...
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٤ :: ::او می رود چون مطمئن شده است::
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٤
» شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳۸٤ :: ::لينک های نوروزی::
» شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱) اين روزها که ميگذرد...
» چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳ :: اطلاعيه...
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳ :: فال ها
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۳ :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳ :: .: بهار بی سحر تو ؟:.
» پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۳ :: و الاذين کفروا بايات الله و لقائه اولئک يئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب اليم
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳ :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۳ :: .: کوچه های پشت ميدان فوزيه :.
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۳ :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳ :: ::وبلاگ های شکمی::
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۳ :: .: دیوارها بنا شدو در حسرت جهان...:.
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: از سری تسليت های امسالی
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: :: مترو در پياده رو های من ::
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: شب همه شب
» شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۳ :: بی راهه
» پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۳ :: ....
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ :: اين جا بهار است...
» پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۳
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳ :: انا لله وانا عليه راجعون
» شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳ :: ديوارهای نميکتی
» جمعه ٢٢ اسفند ۱۳۸٢ :: زيبائی به ثبت رسيده
» پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٢
» شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢ :: شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢
» یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢ :: چند دقيقه من با خودم
» چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢ :: اگه بخونه متوجه ميشه برای اون نوستم
» شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢ :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٢
» جمعه ۱٠ بهمن ۱۳۸٢ :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳۸٢
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٢ :: حال و هوا
» پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
» شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢ :: شاملو
» پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢ :: دست شب
» پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٢
» یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٧ دی ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٤ دی ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳۸٢
» جمعه ٢۸ آذر ۱۳۸٢ :: اينجايی اينجوری تر
» چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢
» شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢ :: شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳۸٢
» جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢ :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٢ :: ...
» پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٢ :: ه
» جمعه ٩ آبان ۱۳۸٢ :: يک نيمکت
» سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٢ :: .همين
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٢ :: به بهانهء ...
» دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٢ :: شب هفتم
» چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳۸٢ :: فلسفه
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٢ :: ::بای بای نومچهء موقت::
» سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٢ :: يه هيچی
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳۸٢ :: افتادم از تمام جهان روبروی تو....
» جمعه ۳٠ خرداد ۱۳۸٢ :: شب ششم((چشام و بستم,گفتم:اگه بهم بخوره ميرم راست, اگه بهم نخوره ميرم چپ))
» یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٢
» شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٢ :: هـ
» پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٢ :: قصة مردي كه لب نداشت
» یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٢
» شنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٢ :: الآن اولين باريست كه دارم از زبان خودم مينويسم .
» پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: شب پنجم هلا هلا به کجا ميرويد بر گرديد....
» سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ۰۰۰۰۰
» شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ... شب چهارم ...
» جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: به من چه.....
» جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: وقتی که رفت خانه نگاهش بدر نشست
» چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ...شب سوم ...
» یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٢ :: من امشب خبر ميکنم درد را......
» شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٢ :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٢
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳۸٢ :: ...شب دوم...
» پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٢ :: تفریح تازه
» جمعه ٢٢ فروردین ۱۳۸٢ :: شعری برای جنگ
» پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٢ :: یسناهات۴۹
» چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٢ :: ...اون شب...