جایِ باران

هر که باران باشد...

سیدعلی میرافضلی

/ 2 نظر / 13 بازدید
رها

... من "نا اميد" نيستم فقط مدتهاست كه "منتظرم"

سهیلا

با من بیا به دیدن یک پیاله آب بیا وای باران هیچکس جز تو از خوابهای من خبر ندارد. دستهایم بوی تو را گرفته گمان می کنم دیشب خواب ات را دیده باشم باید کمی برای قطره هایت دردل کنم و دلم می خواهد برای شان بوسه و مریم بیاورم و به جان نفس های شان قسم بدهم که تعبیر کنند خواب دیشبم را سلام جناب کیایی عزیز کمتر از آنم که بخواهم در مورد نوشته های وزین و متین شما نظری بدهم فقط اجازه دهید مفتخر شوم به اینکه خواننده ی کلماتتان باشم [گل]