سربازهای ما

به نیت دوست داشتنش

برای سربازهایمان که چشم به راهیم و میفرستیمشان

 

ای کاش حافظانِ صلح باشند

قاصدکانی که سرباز دوستت میدارم های ما شده اند

و به هرم نفسی پرواز کرده اند...

ای کاش عابران

به صلح دست دراز کنند

برای شنیدن خبر

و زندان همیشه  کاغذهایی باشد که کتابی شده است از غزلهای حافظ!

برای سربازی که روزی خبر خوشی برایمان آورد

از آغاز صلح

 

-------------

5.1.1393

/ 0 نظر / 16 بازدید