دعا

« ـ خدايا! مرا به كاري كه لياقت آن را در من نمي‌بيني، مأمور مكن!

مفتون مرگم. در عنفوان شباب، حاضر يراق و رضامندم؛ اما براي آنكه جلودار چنين فداكارانِ پاكدلي شوم، كوچكم اي خدا، حقيرم‌اي خدا! ذره‌ام، صفرم، نقطه‌ام، گمم‌اي خدا!»

نادر ابراهيمي ـ سه ديدار ـ ص234

/ 0 نظر / 7 بازدید