حافظ فرمايد :

هميشه پيشه‌ي من عاشقي و رندي بود

دگر بكوشم و مشغول كار خود باشم...

/ 8 نظر / 13 بازدید
خلوت گزیده

سلام...رويت شد... به خوب کاری وارد شده ای...شاد زی...درضمن بکوش که مشغول کار خود باشی...!

خودتراش

خب البته آدم هايی که ما دوستشان داريم الزاما هميشه درست نميگويند.

راحله

فرمود: گرچه رندیّ و خرابی گنه ماست ولی ...

حاشیه نشین

سلام در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ // سرود زهره به رقص آورد مسیحا را موفق باشید

کاوه آبخو

ممنون سعيد جان ... وب جالبی داری .. با آهنگ گلچهره خيلی حاليدم .. موفق باشی

.

جالبه!‌هنوزم هستن کسايی که تو لينکاشون می شه شريعتی و آوينی رو يافت!!‌از لينکدونی ذهن ها که به جايی نمی شه رسيد!!