نگاه كن...

نگاه كن
تمام هستي‌ام خراب مي‌شود ...


/ 1 نظر / 13 بازدید
راحله

نگاه کن که غم درون سينه ام چگونه قطره قطره آب می شود ............... تو آمدی زدورها و دورها ... ز سرزمين شعرها و شورها ... نشانده ای کنون مرا به زورقی ...................