1 - نگرانی

نور، نگرانی پرده بر دیوار

و پنجره، اشتیاقِ شائبه­ی نگاه

مرا به سایه قسم مده بانو!

که خیل خیال­های محجوبم

سرابِ گفتن­ها را می­آفریند عاقبت از کلمه

بر برهوت کاغذِ ابر

             کاغذِ باد

و خواهد گریخت از دستم

شعری که برای تو با پنجره درد دل کردم

از پرده­ها بپرس

به سوی چشم قسم

 

1392.5.27

/ 0 نظر / 14 بازدید